PRIVACY EN COOKIEBELEID PIECE OF CAKE

Wij delen geen persoonlijke of persoonsgegevens met andere partijen zonder jouw nadrukkelijke toestemming. We zullen je ook geen ongevraagde e-mails van derden sturen. Wel verzamelen we anonieme gegevens over het gebruik van de applicatie Piece of Cake en de website www.apieceofcake.nl om zo de applicatie en website te verbeteren.

Ons algemene privacy beleid
Dit is het algemene Privacy beleid van Piece of Cake voor gebruikers van de mobiele applicatie en de bezoekers van de website https://www.apieceofcake.nl, hierna “het Platform” genoemd. Het Platform verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens en is daardoor verantwoordelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij vinden de bescherming van jouw privacy belangrijk. In dit privacy beleid zetten wij daarom uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via het Platform.

Verzamelde gegevens en doeleinden van de verwerking
Voor de diensten van het Platform kun je je aanmelden via de voor die dienst bestemde applicatie. Voor aanmelding is nodig dat je je naam en e-mailadres verstrekt. Daarnaast kun je eventueel je rekeningnummer en Paypal account invullen.

Het Platform verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening. Deze gegevens worden door het Platform verwerkt en zo nodig verstrekt aan derden, uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • de goede dienstverlening en de verdere ontwikkeling van de dienstverlening;
  • de inlichtingenverstrekking aan jou, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting;
  • netwerkbeheer en de bevordering van een efficiënte inrichting van de bedrijfsprocessen;
  • marktonderzoek- en marketingdoeleinden;
  • de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden; en
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Daarnaast kan het Platform de gegevens verwerken, en zo nodig aan derden verstrekken, als dit nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van het Platform. Daaronder wordt in elk geval begrepen de verwerkingen die nodig zijn in het belang van een verantwoorde bedrijfsvoering.

Bescherming van persoonsgegevens
Het Platform bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookies
Daarnaast worden cookies geplaatst om het gebruik van het Platform te monitoren en op basis hiervan te verbeteren aan de hand van de metingen. Deze data wordt alleen geaggregeerd gebruikt en kan niet worden herleid tot een pc of individu. Cookies worden ook geplaatst door adverteerders (3rd party cookies) om bij te houden welke advertenties zijn bekeken en te bepalen welke advertenties er het beste kunnen worden getoond.

Hoe gebruiken wij cookies?
We meten hoeveel bezoekers op ons platform komen met Google Analytics. Google Analytics houdt bij welke pagina’s je bezoekt, hoe je hier op gekomen bent en basisinformatie over je computer. De informatie die we verzamelen helpt ons te begrijpen welke delen van ons Platform het goed doen, hoe bezoekers op het Platform terecht komen, etc. Zoals de meeste websites, gebruiken we deze informatie om ons Platform te verbeteren, voor alle gebruikers.

Hoe kom je meer te weten en wat kan je met de cookies doen?
Je kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover lees je op aboutcookies.org. Je kunt alle cookies op je computer wissen en je kunt jouw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat je daarna jouw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Je kan meer lezen over Google Analytics, de soorten cookies gebruikt door Google, of de cookies blokkeren als je wilt.

Verwijderen van je gegevens
Je hebt het recht het Platform te vragen je persoonsgegevens te verwijderen door een email naar hello@apieceofcake.nl te sturen. Het Platform zal je in geval van een besluit tot verwijdering informeren in hoeverre daardoor het gebruik van de diensten zal worden beperkt of verhinderd.

Wijzigingen
Dit privacy en cookie beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen zullen worden bekend gemaakt via de privacy pagina op het Platform.

Vragen
Als je hierover nog vragen hebt, kan je contact opnemen via helpdesk@apieceofcake.nl.

Privacy & Cookiebeleid Piece of Cake, versie 13 maart 2017